ZŠ Polabiny 1 - elektronická přihláška
Zpět na přehled kroužků

Český jazyk pro SŠ

Kroužek je určen pro: 9. ročník
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

Hlavním cílem kurzu je zopakovat a prohloubit znalosti učiva českého jazyka na základní škole. Každá lekce je zaměřena na vybrané kapitoly z tvarosloví, slovotvorby, skladby či pravopisu. S žáky zopakujeme tyto okruhy:

Slovní druhy, větné členy, pravopis předpon a předložek s, z, vz, pravopis - změny hlásek při odvozování, ú/ů, ě/je, pravopis - shoda přísudku s podmětem, pravopis příslovečných spřežek, tvoření nových slov, shrnutí o větě jednoduché a souvětí souřadná a podřadná - složitější.

Kurz je určen pouze pro 9. ročník. V případě velkého zájmu bude kapacita rozdělena.

Vedoucí kroužku: Marek Novotný, Jana Suková

 

Součástí kurzu budou i vybrané příklady z přijímacích zkoušek na SŠ od různých agentur (Scio, CERMAT).

 

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Základní škola Dospělý
800 Kč ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výukyrozvrh
08 ST 14:00 - 15:00 učebna pozn.: 6.C

Termín zahajovací schůzky

Středa 21. 9. 2022 v učebně třídy 9.A, od 14.00 hod.

 

Přihláška do kroužku

Kroužek je momentálně plný a tak se do něho nelze přihlásit. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat. Kontakty naleznete zde.