ZŠ Polabiny 1 - elektronická přihláška
Zpět na přehled kroužků

Pardubická hříbata

Kroužek je určen pro: první stupeň, druhý stupeň
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

Vážení rodiče!  Z DŮVODU NEMOCI VEDOUCÍHO KROUŽKU SE KROUŽEK V 1. POLOLETÍ NEOTVÍRÁ.

V letošním roce mohou prvňáčkové i starší děti navštěvovat současně 2 možnosti zpěvu a hru na zobcovou flétnu- nebo si mohou vybrat některou z nabízených variant.

  1. Zpěv + flétna / možnost A /. V hodině kroužku pro prvňáčky, kde se vyučují flétny, zpíváme jednoduché lidové písně. Kroužek bude v úterý nebo ve středu v době družiny po vyučování od 13.00 do 14.00. Děti se naučí hrát i zpívat mnoho lidových písní. Starší děti mohou chodit i ve středu odpoledne, vše dle dohody,
  2. Zpěv v souboru / možnost B/. Tento kroužek je každou středu ráno od 7 hodin ráno.

Děti si vyzvednu v ranní družině. Nedružinové před školou. Jsou zde žáci od 1. tříd až po druhý stupeň. Zde se učíme lidové písně a písně umělé za doprovodu varhan, kytary a fléten. Na Vánoce nacvičujeme známé i neznámé vánoční koledy. Děláme vystoupení pro žáky i pro veřejnost. Vystupujeme na Vánoce, ke Dni učitelů, ke Dni matek. Vystupujeme i pro rodiče. 

Kroužky začínáme od  4. 10. 2022 ve13.00. Družinové děti si vyzvednu a odvedu do ŠD. Nedružinové děti se sejdou u pavilonu A. 

S sebou flétnu, Daniel - Škola pro sopránovou a zobcovou flétnu 1. díl.

Vedoucí kroužku: Hana Poláková

 

 

 

 

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Základní škola Dospělý
800 Kč ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výukyrozvrh
29 PO 13:00 - 14:00 učebna

Termín zahajovací schůzky

Kroužky začínáme od  4. 10. 2022 ve13.00. Družinové děti si vyzvednu a odvedu do ŠD. Nedružinové děti se sejdou u pavilonu A. 

S sebou flétnu, Daniel - Škola pro sopránovou a zobcovou flétnu 1. díl.

Přihláška do kroužku

Kroužek je momentálně plný a tak se do něho nelze přihlásit. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat. Kontakty naleznete zde.