ZŠ Polabiny 1 - elektronická přihláška
Zpět na přehled kroužků

Matematika pro SŠ

Kroužek je určen pro: 9. ročník
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

Přípravný kurz na zkoušky na SŠ. Procvičení matematiky ZŠ s publikací Sbírka úloh od Fr. Bělouna + procvičování na Scio či CERMAT testech z minulých let. Kurz je určen pouze pro 9. ročník.

Vedoucí kroužku: Karel Myška

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Základní škola Dospělý
800 Kč ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výukyrozvrh
28 ST 14:00 - 14:45 učebna

Termín zahajovací schůzky

První schůzka ve středu 8. září ve 14.00 h v učebně 6.C.

Přihláška do kroužku

Do kroužku se zatím není možné přihlásit. Přihlašování bude otevřeno 1.9.2022 18:00.