ZŠ Polabiny 1 - elektronická přihláška
Zpět na přehled kroužků

Keramika 1.

Kroužek je určen pro: 1.-2. ročník
Počet hodin týdně: 1.5

Popis kroužku

V keramických kroužcích je při tvorbě s hlínou nejnapínavější to, že dopředu neuvidíte výsledek. Hlína se promněňuje v každém stádiu a v žádném nevypadá tak, jako po konečném vypálení. Děti si osvojí základní znalosti o hlíně, sušení a konečné fázi barvení (engobami, barvítky či glazováním). Využijí veškeré pomůcky, kterými je keramická dílna plně vybavena. Naučí se techniku modelování z plátu, z válečků a techniku vymačkávání z hroudy. Děti mají možnost vyrábět podle předem připraveného vzoru, nebo zapojit vlastní fantazii a kreativitu.

Vedoucí kroužku: Zuzana Dolanová

Pozn.: Přednostně se do kroužku přijímají děti, které již chodily v loňském roce.

 

 

 

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Základní škola Dospělý
1200 Kč ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výukyrozvrh
23 1x za 14 dnů - ČT 14:00 - 15:30 Keramická dílna(pavilon F) pozn.: lichý týden

Termín zahajovací schůzky

Kroužek keramiky začneme letos 10. 10. 2019 (lichý týden).

S sebou si přineste tričko, plášť nebo zástěru. Přihlášku vytištěnou z počítače a podepsanou pošlete po dítěti.

Dále spolu budeme komunikovat přes naše e-maily. Hodiny, které odpadnou z důvodu mé nepřítomnosti, budou nahrazeny.

Těším se na spolupráci. Dolanová

Pozn.: Přednostně se do kroužku přijímají děti, které již chodily v loňském roce.

Přihláška do kroužku

Kroužek je momentálně plný a tak se do něho nelze přihlásit. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat. Kontakty naleznete zde.