ZŠ Polabiny 1 - elektronická přihláška
Zpět na přehled kroužků

Historický

Kroužek je určen pro: 7. - 9. ročník
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

Historie všemi smysly – interaktivní dějepisný kroužek s exkurzemi.

Kroužek má za cíl rozvíjet znalosti získané při vyučování.  Bude rozdělen na etapy, kdy se budou střídat návštěvy archeologických lokalit na Pardubicku (podzim, jaro) s rozšířenou výukou kulturně historického pozadí (mytologie, seznámení s jednotlivými náboženskými směry, základy dějin umění). Kroužek bude kombinovat práci ve třídách, interaktivní programy na PC, s exkurzemi. 

vedoucí kroužku: Vlasta Chocenská

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Základní škola Dospělý
600 Kč ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výukyrozvrh
143 PO 15:15 - 16:00 učebna

Termín zahajovací schůzky

Zahajovací hodina bude upravena dle rozvrhu na školní rok 2019/2020 a bude včas oznámena.

Vlasta Chocenská

Přihláška do kroužku

Pro přihlášení účastníka do kroužku se nejprve přihlašte. Pokud nemáte uživatelký účet, můžete se registrovat zde.