ZŠ Polabiny 1 - elektronická přihláška
Zpět na přehled kroužků

Český jazyk pro SŠ

Kroužek je určen pro: 9. ročník
Počet hodin týdně: 1

Popis kroužku

Hlavním cílem kurzu je zopakovat a prohloubit znalosti učiva českého jazyka na základní škole. Každá lekce je zaměřena na vybrané kapitoly z tvarosloví, slovotvorby, skladby či pravopisu. S žáky zopakujeme tyto okruhy:

Slovní druhy, větné členy, pravopis předpon a předložek s, z, vz, pravopis - změny hlásek při odvozování, ú/ů, ě/je, pravopis - shoda přísudku s podmětem, pravopis příslovečných spřežek, tvoření nových slov, shrnutí o větě jednoduché a souvětí souřadná a podřadná - složitější. Kurz je určen pouze pro 9. ročník.

Vedoucí kroužku: Jana Lokvencová

Součástí kurzu budou i vybrané příklady z přijímacích zkoušek na SŠ od různých agentur (Scio, CERMAT).

 

Ceny

Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.

Základní škola Dospělý
600 Kč ---

Kdy se kroužek vyučuje

Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.

číslo výukyrozvrh
08 ÚT 07:00 - 07:45

Termín zahajovací schůzky

Úterý 10. 9. 2019 v učebně třídy 9.C.

Přihláška do kroužku

Pro přihlášení účastníka do kroužku se nejprve přihlašte. Pokud nemáte uživatelký účet, můžete se registrovat zde.